Landora Takmassa

Bitumenbaserad, glasfiberarmerad takmassa för läggning av fogfria tätskikt. För renovering av papp- och plåttak.

Volym: 6kg

PDF #2: https://www.dgoffice.net/SDS_GetFile.aspx?SDSId=304225&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=5
PDF #2: https://www.dgoffice.net/SDS_GetFile.aspx?SDSId=304225&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=5