Landora Asfaltsprimer

Kallasfalt avsedd för grundning samt fuktisolering. Landora Asfaltsprimer är avsedd för grundering på uttorkade papptak före beläggning med Landora Takmassa. Används även för fuktisolering på grundmurar.

Volym: 1L

PDF #2: https://www.dgoffice.net/SDS_GetFile.aspx?SDSId=304257&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=5