Landora Asfaltsklister

Kombinerad klister- och fogningsprodukt. Baserad på mjuk specialasfalt och polymer. Fäster på papp, plåt, betong, trä m.m. Produkten kan användas i sprickor i plåtskarvar där takpappen är lagd ovanpå fogplåten. Tätar skarvar i takränna. Plåtskarvar och sprickor runt skorstensbeslag, stosar, kupoler och takluckor. Klistrar takpapp. För anslutningsfogning vid läggning av takpapp.

Volym: 1L

PDF #2: https://www.dgoffice.net/SDS_GetFile.aspx?SDSId=304243&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=5