Landora Latexfog

Fogmassa med många användnings-områden. Tätar fogar runt fönster, dörrar, metallpartier, vägg, rör mm. Vit.

Volym: 0,3L

PDF #2: https://www.dgoffice.net/SDS_GetFile.aspx?SDSId=213411&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=5
PDF #2: https://www.dgoffice.net/SDS_GetFile.aspx?SDSId=213411&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=5