Landora Putsprimer

  • Grundfärg
  • Diffusionsöppen
  • Vattenburen

Landora Putsprimer är en helmatt, vattenburen primer för grundning av alla typer av
mineraliska underlag företrädesvis utomhus. Även lämplig för fuktutsatta ytor inomhus.
Används som primer till Landora Putsfärg. I kombination med Landora Putsfärg får man ett maximalt diffussionsöppet och fuktutdrivande målningssystem.

PDF #2: https://www.dgoffice.net/SDS_GetFile.aspx?SDSId=307157&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=5