Landora Putsfärg

  • Matt
  • Diffusionsöppen
  • Vattenburen

Modern putsfärg  som är diffusionsöppen (andas) och behåller sin kulör länge. För fasader och socklar av puts, betong och eternit. Även för putsade ytor inomhus.

Kulörer: Vit, Husgrå, Skiffer och Svart.

Volym: 0,75L, 2,5L, och 10L

PDF #3: https://www.dgoffice.net/SDS_GetFile.aspx?SDSId=202825&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=5
PDF #2: https://www.dgoffice.net/SDS_GetFile.aspx?SDSId=202825&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=5