• 2014-03-05 Landora Färg AB och Colorex Sweden AB går ihop

    Färgbranschen får en ny stark aktör när Landora Färg AB och Colorex Sweden AB går ihop till en stark partner för färg och trävårdsprodukter. Sammanslagningen är aktiv from den 28 februari.

    Läs mer i Pressmeddelandet här.

    Tillbaka