Måla trägolv – betonggolv

1. Kontrollera
Omålade golv ska vara helt torra före målning. Kontrollera detta genom att
tejpa fast en bit plastfolie på golvet. Om det efter 1 dag blir imma på folien
så är golvet inte torrt.
2. Rengör och laga
Rengör golvet grundligt från fett, smuts, damm och gammal, lös färg. På
betonggolv lagas hål och sprickor med cementbaserat golvspackel. Slipa
och dammsug.
3. Måla
Stryk först Landora Golvfärg med pensel längs väggar och rör. Måla sedan
hela golvet 2 gånger. Applicera färgen flödigt. Måla inte om golvets temperatur
är under +5°C och håll ytan fri från damm under målningen. Belasta inte
ytan den första veckan efter behandlingen.

Målatips
Ett enklare sätt att måla golv är att hälla ut färgen på golvet och jämna till
med en filtrulle. Tänk dock på att färgen torkar snabbt så det går inte att gå
tillbaka och bearbeta ytan.